(+30) 210 6812296
e.a@etairikiaxia.gr

Ασβέστης Κωνσταντίνος

Είναι ιδρυτής της εταιρείας και ασκεί την Διεύθυνση της από την ίδρυση της μέχρι σήμερα. Έχει επαγγελματική εμπειρία από το 1994 ως Στέλεχος σε διάφορες επιχειρήσεις επί Οικονομικών, Οργανωτικών, Χρηματοοικονομικών, Λογιστικών και Φορολογικών θεμάτων.

Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) στην Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση στην Λογιστική & Χρηματοδοτική Διοίκηση και πτυχιούχος του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καβάλας στην Διοίκηση και Οικονομία με ειδίκευση στην Λογιστική. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου - Master - του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων με ειδίκευση στην Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Λιμένων / Μαρινών.

Έχει συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση μέσω παρακολούθησης εκπαιδευτικών σεμιναρίων στον επιχειρηματικό σχεδιασμό, τεχνικές μείωσης κόστους, ταμειακό προγραμματισμό και έλεγχο, αποτιμήσεις εταιρειών, λογιστική, φορολογία και γενικά οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων.


Κατέχει τους παρακάτω επαγγελματικούς τίτλους:

Οικονομολογικού Επαγγέλματος με δικαίωμα εκλογής ελεγκτή σε Ανώνυμες Εταιρείες και δικαίωμα υπογραφής, σύνταξης, υποβολής σχετικών μελετών και εκθέσεων προς επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικά φορείς οικονομικής δραστηριότητας για υπαγωγή σε αναπτυξιακούς νομούς και επιδοτήσεις

Λογιστή-Φοροτεχνικού Α' Τάξεως με δικαίωμα υπογραφής ισολογισμών απεριόριστου ύψους, τήρηση βιβλίων και υπογραφή φορολογικών δηλώσεων όλων των κατηγοριών.

International Financial Reporting Standards (I.F.R.S.) επαγγελματικός τίτλος εξειδίκευσης με πιστοποίηση από αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό φορέα την Ένωση Διεθνών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (The Association of International Accountants – A.I.A.) της Μεγάλης Βρετανίας με δικαίωμα υπογραφής Ισολογισμών που έχουν συνταχθεί με Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS).

Μέχρι σήμερα παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ως Ανώτερο Διευθυντικό Στέλεχος επί Οικονομικών, Λογιστικών, Φορολογικών, Χρηματοοικονομικών και Οργανωτικών θεμάτων  σε πλήθος επιχειρήσεων Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.,Ο.Ε., Ε.Ε., Ατομικές.

Ειδικεύεται σε: Συμβουλευτικές υπηρεσίες για επιχειρηματικό και προσωπικό οικονομικό σχεδιασμό, οικονομικές υπηρεσίες (CFO services, budgeting, cash flow management), υπηρεσίες προς τη διοίκηση (reporting, εφαρμογή της εμπορικής νομοθεσίας), λογιστικές υπηρεσίες, φορολογικές υπηρεσίες,

Επίσης, ειδικεύεται σε έργα παραχωρήσεων από δημοσίους φορείς για ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση και ειδικότερα στον τομέα ανάπτυξης και διαχείρισης τουριστικών λιμένων / μαρινών (20 έτη).

Κατά την διάρκεια της καριέρας του, έχει αναλάβει ως Σύμβουλος τον σχεδιασμό, την εκπόνηση και σύνταξη Business Plans και οικονομικών μοντέλων για ανάπτυξη και διαχείριση 20 μαρίνων, σε τέσσερις διαφορετικές χώρες, συνολικής χωρητικότητας 7.000 θέσεων ελλιμενισμού.

Από το 2010 συμμετέχει στην ΕΝΩΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - εκπροσωπεί 21 τουριστικούς λιμένες και το 75% των οργανωμένων θέσεων ελλιμενισμού στην Ελλάδα - και από το 2019 κατέχει τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Το 2017-2018 υπήρξε μέλος της οργανωτικής επιτροπής για την οργάνωση και διεξαγωγή του παγκόσμιου συνεδρίου ICOMIA World Marinas Conference 2018 (ICOMIA, Διεθνές Συμβούλιο Ενώσεων της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας).

Έχει συμμετάσχει σε πλήθος ημερίδων και εκδηλώσεων για την προώθηση του θαλάσσιου τουρισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και παρουσίαση των θέσεων και προτάσεων της ΕΜΑΕ προς Υπουργεία και κρατικούς φορείς.

Τον Ιανουάριο 2020 εκπόνησε και παρουσίασε τη μοναδική ολοκληρωμένη μελέτη για την ανάπτυξη των τουριστικών λιμένων στην Ελλάδα, με τα χαρακτηριστικά του κλάδου και την προστιθέμενη αξία στην οικονομία, στην απασχόληση, στις επενδύσεις και στο περιβάλλον.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα

Είναι συνιδρυτής και εταίρος της εταιρείας από την ίδρυση της μέχρι σήμερα και Υπεύθυνη της Λογιστικής διαχείρισης και Φορολογικής αντιμετώπισης των πελατών της εταιρείας. Έχει επαγγελματική εμπειρία από το 1998 ως Στέλεχος επιχειρήσεων επί Οικονομικών, Λογιστικών και Φορολογικών θεμάτων.
Είναι πτυχιούχος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών και πτυχιούχος του Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Λογιστική και Φορολογία.

Έχει συνεχή επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση μέσω παρακολούθησης εκπαιδευτικών σεμιναρίων: λογιστικής, φορολογίας, ταμειακό προγραμματισμό και γενικά οργάνωσης επιχειρήσεων. 

 

Κατέχει τους παρακάτω επαγγελματικούς τίτλους:
Λογιστή-Φοροτεχνικού Β' Τάξεως με δικαίωμα τήρηση βιβλίων και υπογραφή φορολογικών δηλώσεων Β΄ κατηγορίας και κύκλο εργασιών ως 1.500.000,00 ευρώ.
Ειδικεύεται σε:  λογιστικές υπηρεσίες, φορολογικές υπηρεσίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και προσωπικό φορολογικό και οικονομικό σχεδιασμό.

Επίσης έχει εμπειρία από το 2002 σε επιχειρηματικές μονάδες του κατασκευαστικού κλάδου παρέχοντας υπηρεσίες στην οργάνωση και παρακολούθηση της χρηματοοικονομικής τους λειτουργίας (cash flow management) με την ταυτόχρονη λογιστική τους απεικόνιση.

 

Αναλυτικά η εμπειρία της είναι:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.,  (ΟΜΙΛΟΣ AVAX) 2008-2011

Οικονομική και λογιστική διαχείριση σε διάφορες εταιρίες του Ομίλου.

ΠΡΩΤΕΑΣ Α.Τ.Ε., (ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΒΙΕΜΕΚ) 2002-2005

Οικονομική και λογιστική διαχείριση σε διάφορες εταιρίες του Ομίλου.

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 2005-2006

Οικονομική και λογιστική διαχείριση της εταιρίας και των υποκαταστημάτων

 
Λ. Κηφισίας 32 | ATRINA TOWER, 151 25  Μαρούσι • Αθήνα
Τ: 210 6812296 • email: e.a@etairikiaxia.gr