Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.
Τα στοιχεία που είναι μαρκαρισμένα με * είναι υποχρεωτικά

Επωνυμία:

Α.Φ.Μ.:

Δ.Ο.Υ.:

Ονοματεπώνυμο: *

Συμπληρώστε το όνομα

E-mail: *

Συμπληρώστε το emailΣυμπληρώστε σωστά το email

Διεύθυνση: *

Συμπληρώστε την διεύθυνση
Τ.Κ.: * Συμπληρώστε τον Ταχυδρομικό Κωδικό
Πόλη: * Συμπληρώστε την Πόλη
Τηλέφωνο: * Συμπληρώστε το τηλέφωνο
Επάγγελμα:
Υπεύθυνος:
 

WEB ΤΑΧ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Επιλέξτε τις υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν
Εκκαθαριστική Δήλωση Φ.Π.Α (Γ κατ)
.
Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (πλην επαγγελματιών)
Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Επαγγελματιών με Ε3
Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Επαγγελματιών με Ε3 και με Εισόδημα ακινήτων
Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Εταιρειών Α.Ε και Ε.Π.Ε. (με Ισολογισμό χρήσης)
Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Εταιρειών Ο.Ε.-Ε.Ε & λοιπών Νομικών προσώπων
Λοιπές Δηλώσεις (Κτηματολόγιο-Μεταβιβάσεις Ακινήτων κ.λ.π.)
Δήλωση Ε.Τ.ΑΚ Νομικών Προσώπων (ανά φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτων)
Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών
Δηλώσεις Περαιώσεων παρελθουσών χρήσεων ανά περαιούμενη χρήση (Β κατ.)
Δηλώσεις Περαιώσεων παρελθουσών χρήσεων ανά περαιούμενη χρήση (Γ κατ)

Συμπληρώστε τυχόν Παρατηρήσεις / Σχόλια